W opisanej sytuacji w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok rodzice będą mogli skorzystać z ulgi na dwoje dzieci w wysokości 2290,16 zł. Ulga regulowana w art. 27f ustawy o PIT dotyczy odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania w roku podatkowym własnych lub przysposobionych dzieci. Ustawodawca nie wprowadził jednak wymogu wychowywania dziecka przez cały rok podatkowy. Oznacza to, że podatnicy mogą odliczyć ulgę na dzieci urodzone lub adoptowane w trakcie roku podatkowego. Z ulgi skorzystają zatem wszyscy podatnicy, którzy zostaną rodzicami przed końcem grudnia 2007 r. W tym wypadku odpiszą oni od podatku całą kwotę ulgi. W przypadku starszego syna - ukończenie nauki oraz wyprowadzka z domu w trakcie roku nie pozbawia rodziny do skorzystania z prawa do pomniejszenia podatku. Z pytania wynika także, że syn w tym roku nie osiągnie dochodów, które mogłyby pozbawić rodziców ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym za 2007 roku.