Sądy zarzucają organom podatkowym, że za bardzo polegają na zdaniu biegłych i nie analizują stanu faktycznego sprawy. Naruszają przez to zasadę prawdy obiektywnej.
Pojedyncza opinia rzeczoznawcy nie zawsze odzwierciedla faktyczną wartość wycenianej nieruchomości, samochodu czy innej rzeczy, stanowiącą podstawę opodatkowania. Podatnicy, którzy się nie zgadzają z wyceną, słyszą jednak w urzędzie skarbowym, że nie można podważać szacunków biegłego. Sądy są odmiennego zdania.

Trzeba ustalić rzeczywistą wartość