Ankietowani wskazują głównie na niestabilność przepisów podatkowych i niewystarczająco wczesne informowanie o planowanych zmianach. Najwięcej kłopotów polskim przedsiębiorcom sprawiają kwestie związane z cenami transferowymi, najmniej z wypełnieniem obowiązków płatnika z tytułu rozliczeń PIT oraz przygotowania rocznego zeznania CIT.

Żaden z respondentów nie wystawił oceny bardzo dobrej jakiejkolwiek analizowanej kategorii systemu podatkowego.

Badanie zostało przeprowadzone 15 stycznia wśród uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, na pytania odpowiedziało 135 osób.