Podatek ma objąć 11 państw Unii Europejskiej, należących do strefy euro. Dziś zgodziły się one na ściślejszą współpracę, która będzie możliwa w ramach Unii Europejskiej, i niekoniecznie z udziałem pozostałych członków. Opodatkowanie transakcji finansowych ma przynieść Unii nawet 55 miliardów euro rocznie i służyć prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Była to inicjatywa Niemiec i Francji, ale ostatecznie dołączyło do niej 9 innych krajów strefy euro.

Aby przepisy o podatku weszły w życie, musi je zatwierdzić Komisja Europejska.