Unia Europejska coraz bliżej podatku od transakcji. Dziś propozycję przyjęli unijni ministrowie finansów.

Podatek ma objąć 11 państw Unii Europejskiej, należących do strefy euro. Dziś zgodziły się one na ściślejszą współpracę, która będzie możliwa w ramach Unii Europejskiej, i niekoniecznie z udziałem pozostałych członków. Opodatkowanie transakcji finansowych ma przynieść Unii nawet 55 miliardów euro rocznie i służyć prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Była to inicjatywa Niemiec i Francji, ale ostatecznie dołączyło do niej 9 innych krajów strefy euro.

Aby przepisy o podatku weszły w życie, musi je zatwierdzić Komisja Europejska.