Prowizja, jaką pobiera firma obsługująca daną kartę, ma być doliczana i w całości pokrywana przez podatnika. Takie zmiany do ustawy o usługach płatniczych zamierza wprowadzić Senat. Celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości w tym zakresie.
– Chcemy upowszechnić obrót bezgotówkowy w kasach urzędów gmin, gdzie płaci się podatki i opłaty lokalne – powiedział DGP senator Kazimierz Kleina, jeden z autorów projektu.
Według senatora chodzi o to, by ułatwiać regulowanie danin podatnikom, przykładowo przebywającym w miejscowościach turystycznych i zobligowanym do uiszczenia opłaty klimatycznej. Jak dodaje, zaproponowane rozwiązanie zyskało akceptację resortu finansów.