Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to, że uczestnik gry hazardowej zorganizowanej bez pozwolenia może być ukarany karą grzywny i administracyjną karą pieniężną, jest sprzeczne z konstytucją.
– RPO wystąpił do ministra finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie – poinformowała Katarzyna Łakoma, dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Obecnie każdy, kto weźmie udział w grze hazardowej, czyli przykładowo loterii promocyjnej organizowanej przez firmę czy loterii fantowej, z której dochód jest przeznaczony na cele charytatywne, może być ukarany dwa razy, jeśli organizator zabawy nie dopełnił wszystkich formalności w urzędzie celnym.