Wysokość dochodów uzyskanych w 2013 r. będzie decydowała o prawie do ulgi prorodzinnej dla rodziców wychowujących jedno dziecko. Nowe przepisy stawiają jednak w szczególnej sytuacji podatników prowadzących firmy opodatkowane na zasadach zryczałtowanych (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa). Tego rodzaju działalność – bez względu na poziom przychodów – nie będzie miała żadnego wpływu na prawo do ulgi.

Różne źródła przychodów

Maksymalnie 112 tys. zł będzie mógł wynieść dochód podatnika, aby możliwe było odliczenie ulgi na jedno dziecko w rozliczeniu PIT za 2013 r. (a więc składanym do końca kwietnia 2014 r.). Kwota ta dotyczy łącznie obojga małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci (konkubenci stosują osobny limit 56 tys. zł).

Limit obejmuje m.in. dochody z działalności gospodarczej, zarówno te opodatkowane skalą, jak i 19-proc. podatkiem liniowym. Poza ograniczeniem pozostają natomiast przychody z firmy na ryczałcie (art. 27f ust. 2 ustawy o PIT – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Wyjaśnijmy, że ulgę prorodzinną można odpisać tylko od podatku opodatkowanego skalą, ale już nie ryczałtem lub liniowym PIT.

– Nie ma jednak przeszkód, aby z ulgi korzystali także przedsiębiorcy, którzy co prawda podlegają opodatkowaniu podatkiem liniowym lub zryczałtowanym, ale osiągają dodatkowo dochód rozliczany na zasadach ogólnych, np. z pracy lub emerytury – podkreśla Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.

Jeśli więc mamy np. dochód z pracy i firmę na ryczałcie, to – o ile ten pierwszy limitu nie przekroczy – ulga nam się należy, nawet jeśli faktycznie zarobki podatnika będą wyższe niż dozwolone 112 tys. zł. Ponieważ kwota ta ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, w korzystnej sytuacji znajdą się również osoby, posiadające dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, których mąż lub żona prowadzi wyłącznie działalność na ryczałcie. W takim przypadku o tym, czy próg został przekroczony, zdecyduje wyłącznie wysokość zarobków jednego z małżonków. Takie korzyści nie wystąpią, gdy firma opodatkowana jest skalą lub podatkiem liniowym, gdyż dochód z niej zostanie wliczony do limitu.

– Nie można więc wykluczyć sytuacji, w której podatnicy osiągający dochody na podobnym poziomie znajdą się – ze względu na formę opodatkowania – w różnej sytuacji pod względem prawa do ulgi na jedynaka – mówi Anna Misiak.