Poprawa wizerunku

Drugim warunkiem do zastosowania zwolnienia jest niska jednorazowa wartość nieodpłatnego świadczenia. Jest ona limitowana do wysokości 200 zł. Szacując wartość otrzymanego przez lekarza świadczenia, należy brać pod uwagę charakter i cel szkolenia lub konferencji, a także ceny i uwarunkowania rynkowe. W wielu przypadkach sam udział lekarza w szkoleniu lub konferencji nie wiąże się z uzyskaniem przez niego korzyści, za którą w innych okolicznościach musiałby zapłacić cenę wyższą niż wskazana powyżej. Zwykle to firma farmaceutyczna uzyskuje w związku z organizacją konferencji korzyść w postaci możliwości zaprezentowania swoich produktów. Trudno jednocześnie twierdzić, że uczestniczący w szkoleniu lekarz musiałby w innych okolicznościach zapłacić określoną cenę za możliwość zapoznania się z ofertą danej firmy. Jest to bowiem sprzeczne z realiami rynkowymi.

Jeżeli zatem szkolenia lub konferencje są ograniczone do prezentacji produktów leczniczych i nie towarzyszy im uzyskiwanie przez lekarzy odrębnych, przewidzianych przez organizatora korzyści, mających na celu poprawę wizerunku firmy farmaceutycznej, nie powstanie po stronie lekarza przychód z nieodpłatnego świadczenia. Warto dodać, że ewentualne zapewnienie przez organizatora przyjętego w relacjach biznesowych poczęstunku dla osoby zapraszanej nie powinno zmieniać takiej oceny.

Nie dla pracowników

Po trzecie dla zastosowania zwolnienia istotne jest, że świadczenie musi otrzymać osoba (świadczeniobiorca), która nie jest ani pracownikiem świadczeniodawcy, ani też osobą, która ze świadczeniodawcą pozostaje w stosunku o charakterze cywilnoprawnym. Stąd wykluczone ze zwolnienia zostają osoby, które podpisują umowy z organizatorem szkoleń o charakterze cywilnoprawnym (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło), na wykonanie różnego rodzaju usług na rzecz organizatora, np. napisanie artykułu czy wygłoszenie referatu w siedzibie spółki lub na innej konferencji.

Krzysztof Dyba, menedżer w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Mateusz Machalski, konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka