Ministerstwo Finansów zamierza zrobić przegląd zadań, jakie muszą realizować urzędy skarbowe. Ściąganie podatków stało się bowiem tylko niewielką częścią ich działalności.
W teorii urzędy skarbowe są od tego, by ściągać podatki i pilnować, by każdy – obywatel i firma – płacił daninę do publicznej kasy. W praktyce mają masę dodatkowych zadań. Ściągają niezapłacone składki na ZUS, mandaty od kierowców i należności na rzecz obcych państw. Niszczą nawet rzeczy, których przepadek orzekły sądy.

Nadmierne obciążenia