Tak więc od 1 kwietnia 2013 r. mogłyby wejść w życie regulacje dotyczące nieodpłatnych przekazań czy definicji terenów budowlanych. Później zacznie też obowiązywać 23-proc. stawka na wyroby sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego (obecnie towary te objęte są 8-proc. stawką). Od kwietnia 2014 r. podstawową stawką VAT miałyby zostać objęte też usługi pocztowe niepowszechne świadczone przez operatora publicznego. Dodatkowo Senat wydłużył z 2 do 6 miesięcy termin na skorzystanie z zerowej stawki VAT przez eksporterów. Zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wystawiania faktur wejdą w życie – tak jak ustanowił Sejm – z początkiem 2014 r. Uchwała Senatu z poprawkami do ustawy trafi teraz do Sejmu. Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów (liczba głosów za jest większa niż suma przeciw i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.