Z początkiem przyszłego roku ulga podatkowa związana z korzystaniem z internetu będzie przysługiwała tylko osobom, które do tej pory z niej nie korzystały, i jedynie przez dwa kolejne lata kalendarzowe.
Mąż pracuje na etacie, ja prowadzę sklepik internetowy. Mam własną firmę (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), pracuję w domu. Internet jest mi niezbędny do pracy – mamy w domu dobre, ale dość drogie łącze. Zarejestrowane jest od lat na nas oboje, bo taka była konieczność, żebyśmy mogli oboje korzystać z ulgi internetowej. W związku z tym nie uwzględniałam opłat za internet w kosztach firmy. Czy to już pewne, że ulga internetowa w przyszłym roku zostanie zniesiona? – pyta pani Urszula.
Ulga nie zostanie zniesiona, ale państwo stracą do niej prawo. Z początkiem przyszłego roku ulga podatkowa związana z korzystaniem z internetu będzie przysługiwała tylko osobom, które do tej pory z niej nie korzystały, i jedynie przez dwa kolejne lata kalendarzowe. Prawo do tej ulgi w 2013 r. (ale tylko w tym roku) zachowają te osoby, które skorzystają z niej po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za rok 2012 (w sumie da to dwa lata). I pani, i mąż możecie jeszcze skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym za 2012 r. Po raz ostatni każde z was może odliczyć od dochodu do 760 zł wydatków na ten cel. Od początku przyszłego roku mogą jednak państwo dokonać cesji łącza internetowego na pani firmę. Opłaty za korzystanie z internetu niezbędnego do istnienia firmy będzie mogła pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 3, art. 2 ustawy z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278).
Art. 26 ust. 6a i 6h, ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r.,poz. 361).