Co roku kilka tysięcy osób mieszkających poza Unią Europejską, a następnie wracających na stałe do Polski, uzyskuje zwolnienie z cła. Jednak nie cały majątek powracającego z zagranicy może podlegać uldze. Cło nie zostanie pobrane tylko od tzw. osobistego mienia przesiedleńczego.
Od początku tego roku do końca października 2713 osoby skorzystały ze zwolnienia z należności przywozowych i VAT w związku ze sprowadzaniem do kraju tzw. mienia przesiedleńczego. Tak wynika z informacji Ministerstwa Finansów. W całym ubiegłym roku było to 3425 osób, a w 2010 r. 4167.
Ostatni kwartał roku – przed świętami Bożego Narodzenia – to czas, kiedy najwięcej Polaków mieszkających wcześniej np. w USA czy Kanadzie decyduje się na powrót do ojczyzny. Zwolnienie z opłat celnych jest obwarowane licznymi warunkami. Sprawę reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych.