Lekarz pracuje na etacie w szpitalu. Prowadzi też indywidualną praktykę, uzyskując przychody z działalności gospodarczej. W tym samym szpitalu, gdzie ma etat, pełni dyżury na podstawie kontraktu, który zawarł jako przedsiębiorca. Te usługi są podobne, a w części nawet tożsame z tymi, które wykonuje w ramach stosunku pracy. Od 2013 r. dochody z działalności gospodarczej lekarz chciałby rozliczać 19-proc. podatkiem liniowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że nie będzie to możliwe.

Wyjaśnił, że na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) podatkiem liniowym nie mogą się rozliczać osoby, które uzyskują przychód z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu na rzecz obecnego pracodawcy usług tożsamych z wykonywanymi w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Dotyczy to także sytuacji – w przypadku spółki osobowej – gdy takie usługi świadczy pracodawcy choć jeden ze wspólników.

Zgodnie z tym przepisem wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, w zakresie której byłaby chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania według stawki liniowej. Istotne jest więc zdefiniowanie, jakie czynności podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy, a jakie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skoro w opisanej sytuacji obowiązki lekarza w ramach stosunku pracy są tożsame z czynnościami, które będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz tego samego szpitala, to należy wyłączyć stosowanie podatku liniowego. Nie ma więc możliwości takiego sposobu rozliczeń w 2013 roku.

Podatkiem liniowym nie mogą się rozliczać osoby, które świadczą usługi tożsame z tymi, które wykonują w ramach stosunku pracy

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 października 2012 r., nr IPPB1/415-939/12-2/ES.