Wciąż największą popularnością cieszy się rozliczenie miesięczne, warto jednak rozważyć płatność VAT-u co trzy miesiące, zwłaszcza że odbywa się to na takich samych zasadach jak co miesiąc, a można sobie poprawić płynność finansową czy uzyskać środki na okazyjne inwestycje.

– Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy decydują się na rozliczenie miesięczne, ponieważ nie wiedzą, kiedy mogą korzystać z kwartalnego. A szkoda, bo dla mikrofirm to jeden z ciekawszych sposobów na optymalizację podatkową – mówi Anita Gołębiewska ze spółki SuperKsięgowa SA.

Status małego podatnika zyskują przedsiębiorcy, u których w 2012 roku wartość sprzedaży brutto nie przekroczy 5,324 mln zł (1,2 mln euro). Małym podatnikiem jest również ten, kto prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą, która świadczy usługi o podobnym charakterze, jeżeli kwota prowizji lub innej formy wynagrodzenia za dane usługi brutto nie przekroczy w 2012 roku 200 tys. zł (45 tys. euro).

Wartości obrotów zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT zostały określone w euro, dlatego też co roku jest ona inna i zależy od kursu obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października. Pozostali podatnicy również mogą składać deklaracje kwartalne, ale zobowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek za pierwsze dwa miesiące kwartału.

Jak to działa? – Weźmy przykład. Pan Piotr prowadzi mały salon fryzjerski w Białobrzegach. Co miesiąc ma do zapłacenia ok. 850 zł VAT-u, wybierając rozliczenie kwartalne, podatek za kwiecień, maj, czerwiec musiałby zapłacić do 25 lipca. Oznacza to, że 850 zł z podatku za kwiecień pozostanie na jego koncie przez następne dwa miesiące, a kwota podatku za maj przez miesiąc. Są to realne środki, które można przeznaczyć na drobne inwestycje czy lokatę. Czasem może go to uchronić przed wzięciem kredytu obrotowego. Pan Piotr zyskuje po prostu większą elastyczność w zarządzaniu finansami – wyjaśnia Anita Gołębiewska.

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, może wybrać kwartalną formę rozliczenia VAT. Aby to zrobić, musi zaznaczyć w polu 44 – Deklaracje kwartalne pozycję nr 1, natomiast w części C.2 poz. 51 oraz podać w poz. 55 numer kwartału oraz rok, w którym zawiera się data rozpoczęcia działalności (poz. nr 38).

Jeśli mały podatnik dotychczas co miesiąc rozliczał się z VAT-u, a chciałby z tego zrezygnować, nie musi czekać do nowego roku. Zmiany można dokonywać najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik będzie po raz pierwszy składał kwartalną deklarację podatkową. Należy wypełnić druk VAT-R jako aktualizację danych, zaznaczając punkt nr 1, poz. 44 oraz poz. 51.

Wybór kwartalnego systemu rozliczeń nie oznacza, że podatnik musi stosować go już bezterminowo. Rezygnacja z tego sposobu rozliczania się jest możliwa po upływie czterech kwartałów. Aby zmiana decyzji miała moc prawną, należy złożyć do naczelnika US pisemne zawiadomienie najpóźniej do dnia składania deklaracji za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy (art. 99 ust. 4 ustawy o VAT).

Przedsiębiorca może stracić prawo do rozliczania podatku metodą kwartalną z powodu przekroczenia limitów. Zgodnie z art. 99 pkt 5 zmiana metody rozliczania następuje począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie powodujące utratę prawa do rozliczania kwartalnego.

Istnieje grupa przedsiębiorców, dla której kwartalne rozliczenie nie będzie odpowiednie. Dotyczy to tych podatników, którzy regularnie występują o zwrot VAT-u. Wybór rozliczenia miesięcznego pozwoli przedsiębiorcy szybciej uzyskać zwrot.

Aby podjąć najlepszą decyzję mikroprzedsiębiorcy powinni zasięgnąć porady eksperta. Okazuje się, że nawet wybór formy rozliczenia podatku VAT może zapewnić więcej czasu i środków na biznes – podsumowuje Anita Gołębiewska.

Partner opracowania