Dziś odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w VAT. Część propozycji ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Do tej grupy regulacji należy modyfikacja zasad opodatkowania świadczeń nieodpłatnych, co w praktyce może skutkować koniecznością odprowadzania VAT od szerszego niż obecnie katalogu czynności.
Tomasz Pabiański, menedżer w PwC, tłumaczy, że usuwany jest przepis, wyłączający VAT przy przekazywaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Podatek jednak nie wystąpi, jeśli takie towary będą się mieściły w definicji prezentów o małej wartości.
– W dalszym ciągu nie będzie obowiązku zapłaty VAT od wydania prezentów małej wartości i próbek, przy czym nowa definicja próbki jest nieprecyzyjna, a to może powodować wątpliwości interpretacyjne – uważa Tomasz Pabiański.
Dodatkowo, warunkiem braku opodatkowania takich czynności będzie ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
– Aby uniknąć VAT, przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że prezenty o małej wartości nie były wydane np. na cele pracowników. Obecnie nawet takie wydania są nieopodatkowane – podkreśla Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w FL Tax.
Jednocześnie, wbrew oczekiwaniom podatników, ma być utrzymany dotychczasowy niski limit dla prezentów o małej wartości, tj. 10 zł.
– Na projekt powinni też zwrócić baczną uwagę drobni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT – mówi Tomasz Pabiański.
Doprecyzowany będzie m.in. katalog czynności uwzględnianych przy obliczaniu limitu zwolnienia (roczne obroty nie wyższe niż 150 tys. zł). Od stycznia wejdą także w życie postulowane zmiany upraszczające rozliczanie VAT w handlu międzynarodowym.
– Chodzi przede wszystkim o możliwość uniknięcia obowiązku rejestracji VAT w Polsce dzięki instytucji przedstawiciela podatkowego – komentuje ekspert PwC.
Paweł Fałkowski wskazuje, że także od stycznia – ale zdecydowanie na niekorzyść – zmienią się przepisy dotyczące prawa do odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT). Będzie ono następować za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę wystawioną przez zagranicznego dostawcę.
– Gdy faktura wpłynie z opóźnieniem, przedsiębiorcy odliczą VAT później niż za okres, w którym wykazali VAT należny z tytułu WNT, przez co będą kredytowali Skarb Państwa – stwierdza Paweł Fałkowski.
Dodaje, że sporo zmian dotyczy zwolnień z VAT. – Znika m.in. zwolnienie dla dostawy towarów używanych, które było niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE. W zamian pojawi się zwolnienie dla dostawy towarów, przy nabyciu których podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT – wymienia Paweł Fałkowski.
Bardziej doniosłe zmiany czekają przedsiębiorców od lipca 2013 r., w tym nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.
– W większości przypadków obowiązek podatkowy powstanie w dacie dokonania transakcji bez względu na to, kiedy wystawimy fakturę – tłumaczy Paweł Fałkowski.
Zniknie też wiele przepisów szczególnych – m.in. te dotyczące rozliczania VAT według terminu płatności (telekomunikacja, dostawa energii elektrycznej) lub według daty otrzymania zapłaty (leasing, najem, licencje).
Etap legislacyjny Pierwsze czytanie w Sejmie