Gry losowe, np. pokera, można urządzać tylko w kasynie, które ma zezwolenia wydane przez organy celne.
– Kasyno zobowiązane jest do rejestracji gości oraz do sprawdzania ich tożsamości. Rejestracja jest warunkiem wstępu. Odbywa się to w ten sposób, że w recepcji pracownik kasyna musi potwierdzić tożsamość osoby wchodzącej i wydać jej kartę wstępu – mówi Tomasz Kierski, rzecznik prasowy izby celnej w Krakowie. Podkreśla, że podczas rejestracji pracownicy powinni sprawdzać wiek gości, ponieważ prawo wstępu mają tylko osoby pełnoletnie.
Po wejściu uczestnik musi mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z regulaminem gry. Przebieg rozgrywek jest nagrywany.
– Nagrania pomagają rozstrzygać wątpliwości. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy uczestnik lub kasyno kwestionują prawidłowość przebiegu gry. Rejestr i zapis audiowizualny muszą być przechowywane przez trzy lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstały. Nie jest możliwie, żeby kasyno nie miało nagrań. Nie może się tłumaczyć np. awarią prądu. Musi mieć niezależne źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe po to, aby zapewnić ciągły i niezakłócony przebieg gry – dodaje Tomasz Kierski.
Jak informuje, kasyno ma obowiązek rozpatrywania roszczeń uczestników gry. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry, a w przypadku gry na automatach – również numeru automatu. W przypadku wygranych bezspornych kasyno ma obowiązek – na żądanie uczestnika gry – wystawić zaświadczenie o wygranej. Jest ono dokumentem potwierdzającym, że dochód osiągnięty przez podatnika nie pochodzi z nielegalnych źródeł. W przypadku, kiedy ktoś podejrzewa, że kasyno nie przestrzega przepisów prawa lub że gry urządzane są bez pozwolenia, powinien zawiadomić policję lub Służbę Celną.