170 zł płaci każdy, kto rejestruje się jako czynny podatnik VAT lub podatnik zwolniony z tego podatku. Ministerstwo Gospodarki chce zlikwidować tę opłatę. Wskazuje, że jest ona zupełnie nieadekwatna do nakładu pracy urzędów skarbowych. Urzędy pobierają ją, potwierdzając przyjęcie zgłoszenia podatnika. Z kolei zgłoszenie to wymóg płynący z ustawy o VAT.

Filip Siwek, doradca podatkowy w Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna, zwraca też uwagę, że rejestracji na potrzeby VAT dokonuje się w urzędzie skarbowym, ale opłata trafia na konto właściwej gminy. A trudno uznać, że gmina wykonuje jakiekolwiek czynności w tym zakresie.

– Jest to klasyczna danina od nałożonego przez państwo obowiązku rejestracji, a jej wysokość pozostaje bez związku z pracą gmin – stwierdza.

Ministerstwo Finansów nie popiera pomysłu Ministerstwa Gospodarki. Wskazuje, że nie towarzyszy mu propozycja, jak zrekompensować utratę tego źródła dochodów.

W związku z likwidacją opłaty każda gmina miałaby niższy dochód średnio o ok. 12,1 tys. zł rocznie. Wynika to z tego, że wszystkich gmin w Polsce według stanu na 31 grudnia 2011 r. było 2479, a resort gospodarki oszacował, że opłata z tytułu rejestracji na potrzeby VAT zapewnia im łącznie ok. 30 mln zł w skali roku.

Po likwidacji daniny przedsiębiorcy nie będą wliczać 170 zł do kosztów uzyskania przychodów. To przełoży się na wyższy płacony przez nich podatek dochodowy

– Trudno uznać, że 12 tys. zł to kwota znacząca dla budżetu gminy – uważa Filip Siwek.

Wskazuje też, że po likwidacji daniny przedsiębiorcy nie będą wliczać 170 zł do kosztów uzyskania przychodów. To przełoży się na wyższy płacony przez nich podatek dochodowy. Wpływy z podatku dochodowego trafiają zaś częściowo do budżetu centralnego, a częściowo do gmin. Tym samym większe wpływy z podatku dochodowego w pewnej mierze zrekompensują ubytek spowodowany likwidacją opłaty skarbowej z tytułu rejestracji.

Etap legislacyjny

Założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki i przedłożone 11 października 2012 r. Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.