Resort finansów zmienił projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2013 roku.
Roman Namysłowski, doradca podatkowy, dyrektor w Ernst & Young, wyjaśnia, że w nowej wersji nie ma już regulacji, która zakładała, że jeżeli przedsiębiorca wykona czynność, która mieści się w katalogu wykluczającym stosowanie zwolnienia (np. sprzedawałby płyty CD), to w ogóle nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie innych tytułów, np. podmiotowo-przedmiotowych (gdy udział w obrotach czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania jest wyższy niż 80 proc.) czy przedmiotowych (z uwagi na rodzaj wykonywanej czynności). Zmiana w projekcie to dobra wiadomość dla podatników.
– Bez poprawki jeśli przedsiębiorca sprzedałby tylko raz np. płytę CD, straciłby zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej dla całej działalności gospodarczej – podkreśla Roman Namysłowski. To spowodowałoby, że wielu przedsiębiorców – nawet przez zwykłą nieuwagę – musiałoby ewidencjonować w kasach wszystkie obroty.
Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia ministra finansów – w konsultacjach