7 listopada w Senacie komisja budżetu i finansów publicznych rozpocznie prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, która ma upowszechnić płatności za podatki lokalne kartami bankowymi.
Prowizję pobieraną przez firmę obsługującą kartę ma pokrywać podatnik. Na takie płatności kartą zezwalają przepisy Ordynacji podatkowej. Potrzebna jest tylko uchwała gminy.
Wiele samorządów nie decyduje się na to, bo w ustawie o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) nie jest wprost określone, że prowizja nie pomniejsza kwoty należności podatkowej. Zmiany Senatu mają rozwiązać ten problem.