Pracodawca może na wniosek pracownika ograniczyć pobór zaliczki za dany miesiąc.

Taka możliwość jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy pracownik otrzyma np. nieodpłatne świadczenie należne mu w okresie dłuższym niż miesiąc. Jeśli jego wartość zostałaby doliczona jednorazowo do pensji, to pracownik zapłaciłby bardzo wysoką zaliczkę na podatek za dany miesiąc.

W takiej sytuacji, jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tego świadczenia przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu jego uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy – na wniosek pracownika – może ograniczyć pobór zaliczki za dany miesiąc. Pozostałą część zaliczki pracodawca pobierze w następnych miesiącach roku podatkowego. Kwestię tę regulują wprost przepisy art. 32 ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Zaliczka musi być jednak pobrana w ciągu roku podatkowego, w którym został uzyskany przychód. Z tego względu złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczki nie jest możliwe w grudniu.