Spółdzielnia, która wymienia wodomierze w budynku mieszkalnym ze środków funduszu remontowego, nie musi pobierać zaliczek na PIT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy koszt wymiany wodomierzy jest przychodem dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Skarżąca twierdziła, że nie jest to przychód i w konsekwencji nie ma obowiązku pobrania podatku dochodowego i składania informacji PIT-8C. Minister finansów twierdził natomiast, że jest to przychód dla członków spółdzielni, którzy posiadają mieszkania.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn.zm.), przychodem jest każde przysporzenie w majątku podatnika, ale nie może ono mieć charakteru zwrotnego. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Pieniądze na fundusz muszą wpłacać m.in. osoby, które mają prawo odrębnej własności lokalu.
Zdaniem sądu w takiej sytuacji przychód jednak nie powstanie, ponieważ świadczenia z funduszu remontowego mają charakter zwrotny. Nie ma przy tym znaczenia, czy otrzymują je osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, czy też osoby z prawem odrębnej własności lokalu. W konsekwencji właściciele lokali nie mają przysporzenia majątkowego. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 618/12.