Rozdysponowanie zysku przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową np. na kapitał zapasowy nie powoduje powstania przychodu w PIT z kapitałów pieniężnych. Nie ma racji minister finansów, który uważa, że na dzień przekształcenia u wspólnika spółki z o.o. powstanie obowiązek zapłaty podatku w związku z przekazaniem do spółki osobowej niepodzielonych zysków spółki kapitałowej.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, uchylając interpretację indywidualną.
Sprawa dotyczyła wspólników, którzy zamierzali przekształcić spółkę z o.o. w spółkę jawną. Występując o interpretację podatkową, jeden ze wspólników chciał potwierdzenia, że w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału rezerwowego ze spółki z o.o. do spółki jawnej nie powstaje obowiązek podatkowy w PIT.