Przedsiębiorca, który przekształci się w jednoosobową spółkę z o.o., zachowa prawa do odliczeń, jakie uzyskał, wykonując swoją działalność.
Resort gospodarki, kontynuując deregulację i wprowadzając kolejne ułatwienia dla biznesu, planuje uzupełnić lukę w przepisach. Ministerstwo proponuje, aby w ślad za wprowadzoną rok temu sukcesją cywilnoprawną wykonywania działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, wprowadzić także sukcesję podatkową i znowelizować przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Ustawa ta określa zasady przejmowania prawa i obowiązków podmiotów przekształcanych.
Możliwość przekształcenia firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową istnieje od lipca 2011 r., jednak z uwagi na niejasności związane ze skutkami podatkowymi przedsiębiorcy z niej nie korzystają. O tych problemach DGP pisał już w wydaniu z 28 marca 2011 r. (Nowa spółka nie odliczy VAT, nr 60/2011), czyli zanim odpowiednie przepisy w ogóle weszły w życie.
Jak mówi Jacek Matarewicz, doradca podatkowy współpracujący z kancelarią Paczuski & Taudul, brak sukcesji rodzi implikacje na gruncie VAT. Niedostosowanie Ordynacji podatkowej do zmian kodeksu spółek handlowych może pozbawić np. prawa do uzyskania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego w przedsiębiorstwie przekształcanym oraz prawa do złożenia korekty deklaracji za poprzednika prawnego.
W ostatnim czasie minister finansów potwierdził, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w drodze przekształcenia nie jest podatkowym następcą prawnym przekształconego przedsiębiorcy – osoby fizycznej (odpowiedź na interpelację nr 1628/12).
– Zmianę oceniam pozytywnie. Szkoda tylko, że tego rodzaju niedopatrzenie ustawodawcy poprawia się blisko rok po wejściu w życie przepisów, mających przecież ograniczać bariery administracyjne dla przedsiębiorców – stwierdza Jacek Matarewicz.
Etap legislacyjny
Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych