Przedsiębiorca, który przekształci się w jednoosobową spółkę z o.o., zachowa prawa do odliczeń, jakie uzyskał, wykonując swoją działalność.
Resort gospodarki, kontynuując deregulację i wprowadzając kolejne ułatwienia dla biznesu, planuje uzupełnić lukę w przepisach. Ministerstwo proponuje, aby w ślad za wprowadzoną rok temu sukcesją cywilnoprawną wykonywania działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, wprowadzić także sukcesję podatkową i znowelizować przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Ustawa ta określa zasady przejmowania prawa i obowiązków podmiotów przekształcanych.
Możliwość przekształcenia firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową istnieje od lipca 2011 r., jednak z uwagi na niejasności związane ze skutkami podatkowymi przedsiębiorcy z niej nie korzystają. O tych problemach DGP pisał już w wydaniu z 28 marca 2011 r. (Nowa spółka nie odliczy VAT, nr 60/2011), czyli zanim odpowiednie przepisy w ogóle weszły w życie.