Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w niewykończonym budynku, nie musi płacić podatku od nieruchomości w maksymalnej wysokości od całej powierzchni.
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Stefan Babiarz podkreślił, że zgodnie z wykładnią art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w sytuacji gdy budynek nie jest wykończony w całości, podatkiem w maksymalnej stawce można obciążyć tylko część wykorzystywaną na prowadzenie biznesu.
Sprawa, którą zajął się sąd, dotyczyła podatniczki – doradcy podatkowego, która zajęła w budynku piętrowym na działalność gospodarczą część I piętra o powierzchni 131,50 mkw., a w deklaracji do opodatkowania zgłosiła połowę tej powierzchni. Nadzór budowlany udzielił jej pozwolenia tylko na użytkowanie tego piętra. Parter o powierzchni 139,40 mkw. był w stanie surowym zamkniętym.

21,94 zł za 1 mkw. wynosi maksymalna stawka podatku od budynków firmowych

Podatniczka złożyła skargę do WSA, ale ten utrzymał w mocy decyzję organów podatkowych. Według sądu nawet jeżeli podatnik rozpocznie użytkowanie części budynku (np. parteru lub tylko jednego pomieszczenia) przed ostatecznym wykończeniem całości, to i tak opodatkowaniu będzie podlegał cały budynek. Po uchyleniu tego rozstrzygnięcia przez NSA sprawa trafi teraz do ponownego rozpoznania przez sąd wojewódzki, z nowymi wytycznymi sądu kasacyjnego.
Wyroki są prawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2444/10, II FSK 2445/10.