O blisko 30 proc. więcej zaległego abonamentu RTV oraz z opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika ściągnęły urzędy skarbowe z tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską.
Dane dotyczą pierwszych pięciu miesięcy tego roku. To dobry wynik, bo w całym 2011 roku organy ściągnęły niewiele ponad 260 tys. zł.
Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, wyjaśnia, że naczelnicy urzędów skarbowych uprawnieni są do stosowania m.in. egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, rachunków bankowych oraz praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.
Organy wszczynają egzekucję na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Wierzycielem należności z tytułu opłat abonamentowych jest kierownik Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA.
– Współpraca organów egzekucyjnych z tym wierzycielem jest analogiczna do współpracy z innymi wierzycielami, którzy przekazują do realizacji administracyjne tytuły wykonawcze. Przewiduje się m.in. uruchomienie elektronicznego przekazywania informacji (w tym tytułów wykonawczych) pomiędzy organami egzekucyjnymi a Pocztą Polską – wyjaśnia Małgorzata Brzoza.
Egzekucja opłat abonamentowych oraz opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego jest wykonywana według przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Dochodzenie należności przez Pocztę Polską w trybie egzekucji administracyjnej umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. (K 24/08). TK stwierdził, że możliwe jest prowadzenie egzekucji administracyjnej opłat abonamentowych, nawet jeśli Poczta Polska nie wydaje decyzji bądź postanowienia w zakresie takich należności.