Jak dowiedział się DGP, grupa robocza powołana została w ramach Programu Komisji Europejskiej „Fiscalis”. Dotychczas odbyły się trzy spotkania: jedno we Wrocławiu i dwa w Brukseli. Kolejne jest zaplanowane w Brukseli na październik. Wszystko zaczęło się od spotkania, jakie polska administracja podatkowa zorganizowała w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej.

– Było to spotkanie robocze przedstawicieli czeskiej, austriackiej i polskiej administracji, w trakcie którego analizowano podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu procedury VAT Refund – powiedziała nam Ewa Hałajec-Śliwkiewicz, zastępca naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dziś w dziewięciu urzędach wyspecjalizowanych – tak jak w Polsce II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście – do obsługi podmiotów zagranicznych w krajach Unii Europejskiej wybrane zostały osoby do kontaktu (tzw. koordynatorzy), którzy w razie potrzeby udzielają odpowiedzi na pytania swoich kolegów z innych państw Wspólnoty w zakresie obowiązującej u nich procedury zwrotu tego podatku.

Polski urząd liczy na wymianę dobrych praktyk, pozwalających zaszczepić na nasz grunt wielu rozwiązań, które pomogą jeszcze lepiej i skuteczniej ujawniać obszary działalności gospodarczej szczególnie narażone na wyłudzenia VAT.

– Poza opracowaniem kryteriów oceny ryzyka w procedurze zwrotu VAT członkowie grupy za jeden z obszarów swojej działalności przyjęli opracowanie wspólnego katalogu „najlepszych praktyk” – stwierdziła Ewa Hałajec-Śliwkiewicz.

Za wcześnie jest jednak mówić, jakie działania mogą zostać podjęte oraz jakie obszary ryzyka zostały zidentyfikowane przez administracje podatkowe państw Unii Europejskiej i jakie są brane pod uwagę.