Osoba, która nie odpowiada na wezwania fiskusa lub wielokrotnie przekłada termin odpowiedzi, może być ukarana kwotą do wysokości 2,7 tys. zł.
Organ prowadzący postępowanie może wezwać podatnika będącego stroną lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wezwania do urzędu

Procedury karania

Procedury odwołania

Skargi do sądu

Czy można pociągnąć do odpowiedzialności pełnomocnika podatnika

Kiedy organ podatkowy może nałożyć karę w maksymalnej wysokości

Czy za odmowę oględzin budynku naczelnik urzędu skarbowego może wymierzyć karę

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy urzędnik ma prawo nałożyć karę pieniężną na podatnika.