Osoba, która nie odpowiada na wezwania fiskusa lub wielokrotnie przekłada termin odpowiedzi, może być ukarana kwotą do wysokości 2,7 tys. zł.
Organ prowadzący postępowanie może wezwać podatnika będącego stroną lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: