Podatnik, który kilka lat temu kupił samochód osobowy do prywatnego użytku, nie może następnie zaliczyć ceny nabycia bezpośrednio w koszty prowadzonej firmy.
W rozpatrywanej sprawie podatnik zapytał, czy ma możliwość zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup w 2006 r. samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym. Auto zostało kupione na nazwisko żony, z którą ma wspólność majątkową. Nie zamierzał wprowadzać pojazdu do ewidencji środków trwałych, ale do rejestru wyposażenia firmy. Według podatnika wartość auta osobowego jest bezpośrednim kosztem uzyskania przychodów w kwocie brutto.
Mimo że zostało kupione kilka lat temu, to można w każdej chwili zadecydować o wykorzystywaniu tego składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej.