W rozpatrywanej sprawie podatnik zapytał, czy ma możliwość zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup w 2006 r. samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym. Auto zostało kupione na nazwisko żony, z którą ma wspólność majątkową. Nie zamierzał wprowadzać pojazdu do ewidencji środków trwałych, ale do rejestru wyposażenia firmy. Według podatnika wartość auta osobowego jest bezpośrednim kosztem uzyskania przychodów w kwocie brutto.

Mimo że zostało kupione kilka lat temu, to można w każdej chwili zadecydować o wykorzystywaniu tego składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej.

Minister finansów uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Jeśli samochód nie będzie środkiem trwałym, to nie ma możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.

Podatnik zaskarżył interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale ten podtrzymał tezy organu podatkowego, tak jak i Naczelny Sąd Administracyjny.

Sędzia Jerzy Płusa dodał, że w takim stanie faktycznym jedynymi kosztami, jakie można zaliczyć w prowadzonej firmie, sąz wydatki związane z eksploatacją wynikające z ewidencji przebiegu pojazdu.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2374/10.