– Oznacza to, że koszty rozbiórki np. starej budowli są wydatkami, które mogą być zaliczone do wartości nowego środka trwałego – mówi Piotr Maculewicz, menedżer w Deloitte.

Na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) za koszt wytworzenia uważa się wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych.

Wartości początkowej nowej inwestycji nie zwiększa natomiast niezamortyzowana część wartości początkowej wyburzonego budynku.

– Warto zauważyć, że gdy budynek nie zamortyzował się do końca, to jego niezamortyzowana część nie zwiększy wartości początkowej środka trwałego. Zostanie jedynie jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – wyjaśnia Piotr Maculewicz.

Jeszcze niedawno organy podatkowe prezentowały różne stanowiska w tej sprawie.