Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację poselską (nr 3245/12). Resort poinformował w niej, że uzgadnia z resortem finansów projekt zmian dotyczący tzw. kilometrówki. Od efektów tych uzgodnień będzie uzależniony termin wejścia w życie planowanych zmian. Projekt przewiduje aktualizację stawek za 1 km przebiegu pojazdu do wysokości przeciętnych kosztów ponoszonych przez pracowników w związku ze służbowym użytkowaniem pojazdów prywatnych. Resort transportu bierze już jednak pod uwagę kolejną zmianę przepisów.

Dziś stawka kilometrówki uzależniona jest od pojemności skokowej silnika, a wartością graniczną 900 cm sześc. Resort poinformował, że ubiegłoroczna analiza Instytutu Transportu Samochodowego (analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu) pokazuje, że grupa samochodów osobowych z silnikami do 900 cm sześc z biegiem lat straciła na popularności. Jej udział w strukturze parku był znaczny jeszcze 20 lat temu, kiedy dominowały w Polsce Fiaty 126p, natomiast obecnie liczba tego rodzaju pojazdów stale ulega zmniejszeniu.

0,8358 zł wynosi limit za 1 km przebiegu pojazdu dla aut z silnikami powyżej 900 cm sześc.

W opinii ministerstwa wprowadzenie nowych, wyższych kategorii pojemności skokowej silnika oraz stawek wiąże się z koniecznością dokonania odpowiednich obliczeń co do wartości granicznych pojemności skokowych, adekwatnych do aktualnej struktury parku samochodowego oraz wysokości stawek, które odpowiadałyby zmienionym wartościom.

0,5214 zł wynosi limit za 1 km przebiegu pojazdu dla aut z silnikami do 900 cm sześc.

W związku z tym ministerstwo rozważy podjęcie działań w celu dokonania odpowiednich obliczeń i ewentualnego ustalenia nowych kategorii pojemności skokowej silnika w ramach prac nad kolejną zmianą rozporządzenia w sprawie kilometrówki.