Według Izby Skarbowej w Łodzi są zwolnione. Urzędnicy powołali się na art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych (o których mowa w ustawie o działalności leczniczej), psychologa.

Zatem usługi świadczone przez podatniczkę będą zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, pod warunkiem że będą służyły wyłącznie profilaktyce, zachowaniu, poprawie zdrowia pacjentów, jak również wykonywane będą w ramach wykonywania zawodu medycznego, a więc przez osobę, która legitymuje się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 maja 2012 r. (nr IPTPP1/443-149/12-4/MS).