Wierzycielem niezapłaconych opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień jest prezydent miasta, a nie izba – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Skarżącym była izba wytrzeźwień, która chciała ściąg- nąć długi za pobyt kilku osób. Ośrodek wystawił więc tytuły wykonawcze i przekazał je naczelnikowi urzędu skarbowego w celu egzekucji administracyjnej. Organ egzekucyjny, czyli naczelnik, zwrócił jednak tytuły wykonawcze ośrodkowi, ponieważ uznał, że wierzycielem należności, które miały zostać ściągnięte, jest prezydent miasta, a nie ośrodek. Sprawa trafiła w efekcie do sądu.
WSA rozstrzygnął, że wierzycielem w omawianej sprawie jest prezydent miasta, a nie izba wytrzeźwień. Stwierdził, że tytuł wykonawczy zawierał więc błędne dane wierzyciela. W przypadku gdy wierzyciel został określony nieprawidłowo, organ egzekucyjny ma obowiązek zwrotu tytułu wykonawczego.