Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wielu pracodawców finansuje prezenty dla dzieci pracowników. Może mieć to wpływ na rozliczenia podatkowe zatrudnionych osób.
– Konsekwencje podatkowe w tym przypadku uzależnione będą od źródła finansowania podarunków – wyjaśnia Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG.
Pracodawca może bowiem przeznaczyć na ten cel środki zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W takiej sytuacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychód pracownika zwolniony będzie z opodatkowania, o ile wartość prezentów sfinansowana została w całości ze środków ZFŚS i w roku podatkowym nie przekracza łącznie 380 zł. Jeżeli wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione, wartość wręczonego prezentu będzie zwolniona z podatku dochodowego.