Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wielu pracodawców finansuje prezenty dla dzieci pracowników. Może mieć to wpływ na rozliczenia podatkowe zatrudnionych osób.
– Konsekwencje podatkowe w tym przypadku uzależnione będą od źródła finansowania podarunków – wyjaśnia Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG.
Pracodawca może bowiem przeznaczyć na ten cel środki zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W takiej sytuacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychód pracownika zwolniony będzie z opodatkowania, o ile wartość prezentów sfinansowana została w całości ze środków ZFŚS i w roku podatkowym nie przekracza łącznie 380 zł. Jeżeli wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione, wartość wręczonego prezentu będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Prezenty dla dzieci pracowników sfinansowane z ZFŚS powinny być uzależnione od sytuacji materialnej rodziny. Te bardziej wartościowe powinny trafić do dzieci z rodzin mniej zamożnych

– Zwolnieniu z podatku na przedstawionych zasadach nie będą podlegały prezenty w postaci bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi – ostrzega Joanna Michalska.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w przypadku zakupu prezentów dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS należy pamiętać, że ich wartość powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być zróżnicowane, te bardziej wartościowe powinny trafić do dzieci z rodzin mniej zamożnych i na odwrót.
Pracodawca może również zdecydować o sfinansowaniu prezentów dla dzieci pracowników ze środków obrotowych spółki. Wówczas – jak tłumaczy Joanna Michalska – wartość podarunków powiększy przychód pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca będący płatnikiem jest w takiej sytuacji zobowiązany do pobrania powiększonej zaliczki na podatek dochodowy.