Wielu podatników rozpoczyna w sezonie letnim działalność polegającą na wynajmie sprzętu turystycznego, np. wodnego, wędkarskiego. Zmusza ich to do wyboru formy opodatkowania, którą należy stosować w rozliczeniu założonej firmy. Zastawiają się, czy mogą w tym przypadku stosować 8,5-proc. stawkę ryczałtu ewidencjonowanego dla usług najmu i dzierżawy.

Paweł Majewski, ekspert podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że taką stawką ryczałtu mogą być opodatkowane przychody osób fizycznych z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Umowy te jednak nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kluczową kwestią jest zatem ustalenie, czy przychód powinien być zakwalifikowany jako przychód z takiej działalności.

– Chodzi tu o działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły – tłumaczy nasz rozmówca.

Jeżeli można stwierdzić, że czynności podejmowane przez wynajmującego świadczą o zorganizowanym i ciągłym charakterze usług, to należy stwierdzić, że prowadzi on działalność gospodarczą.

– W takiej sytuacji nie ma możliwości zastosowania zryczałtowanego sposobu opodatkowania – podkreśla Paweł Majewski.

Podatnik może rozliczać taki przychód na zasadach ogólnych (według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc.) albo podatkiem liniowym (19 proc.).

8,5 proc. wynosi stawka ryczałtu od wynajmu niezwiązanego z działalnością firmy

Jeśli natomiast uznamy, że mamy do czynienia z najmem prywatnym, pozwala to na stosowanie 8,5-proc. stawki ryczałtu ewidencjonowanego.

Wynajem sprzętu turystycznego to często dodatkowa usługa niewliczona w cenę noclegu w ramach agroturystyki. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku nie jest ona objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych, które pod pewnymi warunkami dotyczy agroturystyki.