Problem dotyczy tego, czy takie usługi powinny być traktowane jako związane z nieruchomościami, co przesądza o miejscu ich opodatkowania. Michał Galejczuk, doradca podatkowy, partner w Polish Advisory Group, wskazuje, że według dominującego ostatnio poglądu usługi takie, jako związane z nieruchomością, powinny być opodatkowane w miejscu magazynu.

– Są jednak argumenty, że usługi te powinny podlegać opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy – ocenia Michał Galejczuk.

Zdaniem eksperta problem z ustaleniem miejsca opodatkowania VAT wynika ze złożonej natury kompleksowej usługi magazynowania, gdzie udostępnienie przestrzeni stanowi tylko jeden z elementów procesu logistycznego.

– Rozstrzygnięcie co do miejsca opodatkowania zależy od oceny, czy mamy do czynienia z wyspecjalizowaną, ale usługą magazynowania, czy z zarządzaniem towarami w procesie logistycznym – wyjaśnia nasz rozmówca.

Sprawa okazała się na tyle niejednoznaczna, że NSA zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE (postanowienie z 8 lutego 2012 r., sygn. akt I FSK 611/11). Wyrok TSUE powinien rozstrzygnąć wątpliwości.

– Do tego czasu zalecałbym ocenę świadczonych usług w świetle dotychczasowego orzecznictwa – radzi ekspert.

Wynika z niego, że istotne jest, aby usługa była tak ściśle związana z konkretną nieruchomością, że zmiana jej na inną mogłaby zniweczyć samą usługę.

– Należałoby uznać, że usługi magazynowania mogą być świadczone z równym powodzeniem w każdym innym magazynie, zatem związek usług magazynowania z konkretną nieruchomością nie jest tak ścisły, jak wskazuje TSUE – zauważa Michał Galejczuk.

Dodatkowym argumentem za opodatkowaniem usług magazynowania w miejscu siedziby odbiorcy jest praktyka w UE. W większości państw członkowskich takie usługi opodatkowuje się w państwie siedziby odbiorcy. Zatem przyjęcie dominującego u nas poglądu może spowodować podwójne opodatkowaniem tej samej usługi.