O połowę tańsza będzie podróż samochodem osobowym (0,10 zł/km, dziś jest to 0,20 zł/km). Bez zmian pozostanie wysokość stawek dla pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 ton oraz co najmniej 12 ton).

– Podatnicy używający w działalności własne pojazdy mogą w całości zaliczać wydatki na opłaty za przejazdy autostradowe do kosztów uzyskania przychodów – mówi Bogna Olejnik, konsultant w MDDP.

Warunkiem jest, aby poniesienie wydatku w postaci opłaty autostradowej miało związek z wykonywaniem obowiązków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody wynajęte lub będące własnością pracowników, zaliczają do kosztów wydatki w ramach kilometrówki

Koszty te muszą być właściwie udokumentowane. Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w FL Tax, wyjaśnia, że dokumentem takim będzie dowód uiszczenia opłaty, który otrzymujemy w momencie uiszczenia opłaty na autostradzie.

– Dobrą praktyką jest także bieżące opisywanie tych dokumentów, aby nie budziło wątpliwości, kto i w jakich okolicznościach poniósł wydatek – radzi Paweł Fałkowski.

Ekspert dodaje, że z dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty można także odliczyć VAT, gdyż jest on traktowany na równi z fakturą VAT.