Zdaniem ekspertów celnicy wprowadzili czytelnika w błąd, ponieważ prawo celne przyznaje prawo złożenia zgłoszenia każdemu niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy nie.

– Każdy towar sprowadzony spoza UE musi być zgłoszony do odprawy celnej. Jedną z podstawowych form dokonywania zgłoszeń towaru w imporcie, obok formy elektronicznej i ustnej, jest forma pisemna. Zgłoszenie w tej formie dokonywane jest na formularzu SAD, tj. formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego (ang. single administrative document) – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Z tej formy zgłoszenia celnego mogą korzystać zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. W dodatku możliwość dokonania zgłoszenia celnego nie jest uzależniona od prowadzenia działalności gospodarczej przez importera będącego osobą fizyczną. Nasz czytelnik jako osoba fizyczna chcąca dokonać zgłoszenia celnego w formie pisemnej może skorzystać z usług agencji celnej bądź pobrać ze strony Ministerstwa Finansów wzory kart 6, 7 i 8 formularza (SAD przywozowy) w formacie pdf, które po wydrukowaniu i odręcznym wypełnieniu należy złożyć we właściwym urzędzie celnym. Zgłaszający może także wypełnić formularz w formacie xls (elektronicznie), wydrukować i złożyć we właściwym organie celnym.