Jego niewykonanie nie może więc stanowić podstawy do utraty zwolnienia z akcyzy, o czym poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2729/12). Brak informacji stanowi natomiast wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny (art. 61 par. 3 kodeksu karnego skarbowego, t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

Resort nie przewiduje uchylenia przepisów o obowiązku prowadzenia ewidencji paliwa żeglugowego jako warunku zwolnienia z akcyzy. Informacje pochodzące np. z faktur świadczą jedynie o zakupie paliwa żeglugowego, a nie o jego faktycznym zużyciu do celów zwolnienia z akcyzy.

3 tys. zł wynosi maksymalny mandat karny skarbowy

MF wyjaśniło też wątpliwości dotyczące sporządzania ewidencji. Wskazało, że jako adres miejsca odbioru paliwa żeglugowego należy wskazywać nazwę jednostki pływającej i jej numer IMO (niepowtarzalny identyfikacyjny numer pozwalający na odróżnienie danej jednostki).

Przepisy o ewidencji wymagają też podania m.in. liczby i rodzaju opakowań. Nie oznacza to jednak, że w przypadku paliwa żeglugowego przepisy te należy stosować dosłownie. Możliwe jest dokonanie wpisu zamiennego, np. w przypadku paliwa odbieranego z bunkierki jako liczbę można wskazać, że rzecz dotyczy jednej bunkierki, a opakowanie to zbiornik.