MF proponuje dokonanie w jej ramach zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Przyznawałaby ona ministrowi finansów uprawnienie do określenia sytuacji, w których dla zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych nie musi być spełniony warunek prowadzenia specjalnej ewidencji. Na tej podstawie można by odstąpić np. od jej prowadzenia przez gospodarstwa rolne, o co postulowano w interpelacji. Wprowadzenie takiej zmiany umożliwiłoby też ministrowi finansów szybkie reagowanie na utrudnienia w tym zakresie mogące się pojawić w przyszłości.

MF już raz znowelizowało przepisy rozporządzenia dotyczące dokumentu dostawy węgla, który warunkuje stosowanie zwolnienia z akcyzy. Resort wyjaśnił, że uproszczony druk zajmuje pół strony i jest wystawiany tylko w dwóch egzemplarzach. Można go stosować przy sprzedaży węgla podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, np. gospodarstwu domowemu, w sytuacji gdy odbiór węgla następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby. Ułatwiono też stosowanie dokumentu dostawy w przypadku przemieszczenia wyrobów węglowych w sposób ciągły na podstawie zawartych umów długoterminowych bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży do podmiotu nabywającego oraz w obrocie międzynarodowym.