Parlament Europejski przyjął 19 kwietnia rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zgodnie z projektem wysokość opodatkowania akcyzą uzależniona będzie nie od rodzaju danego produktu, jak to jest obecnie, ale od jego wartości energetycznej czy stopnia zanieczyszczenia. Nie powinno to jednak prowadzić do utraty uprzywilejowanej pozycji oleju napędowego wobec benzyny, dlatego Parlament sprzeciwił się rezygnacji z preferencyjnych stawek opodatkowania oleju.

Zdaniem europosłów podatki związane z emisją dwutlenku węgla i oparte na wartości energetycznej będą wprowadzone po to, by wynagrodzić wysiłki podejmowane na rzecz efektywności energetycznej i stymulowania rozwoju nowych technologii. Kraje UE będą mogły stosować specjalne ulgi bądź zwolnienia z podatku akcyzowego w wybranych sektorach, na przykład rolnictwie i leśnictwie, ale tylko jeśli będzie to połączone ze staraniami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Natomiast ulgi i zwolnienia podatkowe dla gospodarstw domowych i organizacji charytatywnych będą stopniowo wycofywane, choć rezygnacja z nich będzie rozłożona na dłuższy okres, a nie od razu, jak początkowo chciała Komisja Europejska.

Jeżeli  Rada Europejska nie zdoła przyjąć jednomyślnie decyzji CCCTB, to nowy system opodatkowania osób prawnych może być wprowadzony przez grupę minimum 9 państw

Dodatkowo parlament przyjął też rezolucje ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy rady w sprawie opodatkowania osób prawnych. Europosłowie zgodzili się na stworzenie systemu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (ang. common consolidated corporate tax base CCCTB), który, po zakończeniu okresu przejściowego stanie się obowiązkowy w UE. W fazie początkowej do systemu osób prawnych przystąpią spółki i spółdzielnie europejskie, które z definicji są ponadnarodowe. Po upływie pięciu lat system CCCTB ma obowiązywać wszystkie firmy, z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw, dla których stanie się on systemem opcjonalnym.

Warto podkreślić, że proponowana dyrektywa określa zbiór jednolitych reguł, które pozwolą przedsiębiorstwom wyliczać przychód podlegający opodatkowaniu, ale nie wprowadza harmonizacji stawek podatku od osób prawnych.

Etap legislacyjny Pierwsze czytanie w Parlamencie UE