Pracownik uzyskuje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z uczestnictwem w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę. Wartość tego świadczenia pracodawca jest zobligowany ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według Ministerstwa Finansów na wysokość uzyskanego przychodu z tego tytułu nie wpływa to, w jakim stopniu pracownik konsumował posiłki, napoje czy atrakcje zaoferowane mu podczas imprezy integracyjnej.

Wartość tego świadczenia nieodpłatnego – zdaniem MF – stanowi przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę.

– Jednak jednoznaczne przesądzenie, że w danym przypadku wystąpi przychód, zależy od konkretnego stanu faktycznego – zastrzega w odpowiedzi na pytanie DGP resort.

W przypadku różnych imprez, sposobów finansowania, w tym np. dofinansowywania pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalanie przychodu u pracowników może się różnić.

Ministerstwo podpowiada także, że niezależnie od tego organizatorzy imprez mający wątpliwości dotyczące zastosowania przepisów ustawy w przypadku organizowania imprez integracyjnych dla pracowników mogą w trybie przepisów Ordynacji podatkowej wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do właściwego dyrektora izby skarbowej, który w imieniu ministra finansów dokona takiej interpretacji na podstawie przedstawionego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Podstawa prawna

Art. 11, 12, 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361).