Organy podatkowe traktują techniczne usługi wdrożenia systemów komputerowych przez zagraniczne firmy informatyczne jak usługi doradcze lub przetwarzania danych. Konsekwencją takiego podejścia jest obowiązek pobrania 20-proc. podatku u źródła przez polskie firmy, które korzystają z takich usług. Z tym nie zgadzają się jednak sądy administracyjne.
Problem dotyczy dużej liczby polskich firm, które zlecają usługi instalacji systemów informatycznych zagranicznym podmiotom z krajów, w których rozwinięty jest sektor IT.
Organy podatkowe uważają też, że jest to usługa przetwarzania danych lub mająca cechy doradztwa. Jednak firma, która zleca instalację, nie wdraża nowego systemu na istniejących już danych, lecz dokonuje instalacji od podstaw. Nie jest więc to usługa występująca w katalogu usług wykonywanych przez zagranicznych kontrahentów i opodatkowanych 20-proc. podatkiem u źródła.