Funkcjonariusze celni chcieli skontrować sklep monopolowy. Podczas kontroli odkryli, że znajdują się w nim butelki zawierające niewłaściwe znaki akcyzy, wiec zażądali od właściciela sklepu stosownych dokumentów. Przedsiębiorca zamiast podporządkować się poleceniom celników, zażądał, by okazali oni książeczki sanitarne. Gdy celnicy tego nie zrobili, sklepikarz uniemożliwił im wejście za ladę i wezwał policję. Po przybyciu policji celnicy odstąpili od kontroli, nie zabezpieczając butelek z niewłaściwymi banderolami. Sąd rejonowy ukarał podatnika grzywną 750 zł za utrudnianie kontroli celnej. Jednak przedsiębiorcy udało się uniknąć konsekwencji.

– Funkcjonariusze celni wykonujący kontrolę są uprawnieni m.in. do żądania udostępniania wszelkich dokumentów czy towarów związanych z przedmiotem kontroli, a także do wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez potrzeby uzyskania przepustki. Ustawodawca nie uzależnił kontroli w placówkach handlowych od posiadania przez celników książeczek sanitarnych czy przejścia innych badań – tłumaczy Ryszard Sowa, adwokat w kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.

Osoba kontrolowana zobowiązana jest do zapewnienia warunków kontroli i środków do sprawnego przeprowadzenia czynności, a zwłaszcza do umożliwienia wglądu w dokumentację. Przedsiębiorcy zobowiązani są też do zapewniania samodzielnego pomieszczenia, jak również do udzielania wszelkich wyjaśnień objętych kontrolą. Niedopełnienie tych obowiązków jest przestępstwem karnym skarbowym.

– Właściciel sklepu nie może się tłumaczyć brakiem posiadania przez celników książeczek sanitarnych. W takim przypadku przedsiębiorca powinien w części ogólnie dostępnej lokalu przedstawić dokumenty, a także towary, których oględziny zarządzą – rozwija Ryszard Sowa.

W dodatku zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy rozpatrujący apelację uznał, że celnicy kontrolujący sklep monopolowy nie mieli obowiązku posiadania takich książeczek. Odstąpienie celników od czynności nie było zasadne i doprowadziło do braku zabezpieczenia niewłaściwie oznaczonych butelek.

Za utrudnianie kontroli celnicy mogą ukarać podatnika
Grzywną do 720 stawek dziennych może być ukarana osoba, która kontrolującemu udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu nie okazuje księgi lub innego dokumentu