Ograniczenie to nie ma zastosowania do pewnych kategorii samochodów (przypadków) wymienionych w przepisach, np. aut typu pick-up.

– Przed wynajęciem samochodu trzeba zweryfikować, czy w danym przypadku ograniczenie będzie miało zastosowanie. Bez znaczenia jest natomiast czas, na jaki zawarto umowę najmu – stwierdza Marek Wojda.

Jednocześnie zaznacza, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące odliczania VAT m.in. od wynajmu samochodów zostały wprowadzone na okres przejściowy, tj. do końca 2012 r.

6 tys. zł wynosi limitowane odliczenie podatku od towarów i usług dla aut osobowych

– Jakkolwiek są już uchwalone nowe przepisy w tym zakresie, nieco korzystniejsze (jeśli chodzi o katalog pojazdów, do których nie stosuje się ograniczenia), ich faktyczne wejście w życie od początku 2013 r. stoi pod znakiem zapytania – zauważa Marek Wojda.

Ministerstwo Finansów prowadzi już prace nad modyfikacją przepisów dotyczących rozliczeń związanych z samochodami. Wiadomo już, że resort przedłuży o kolejny rok np. zakaz odliczania VAT od paliwa do samochodów, gdyż ma na to zgodę Unii Europejskiej.

Oczywiście na faktyczną wysokość VAT do odliczenia mogą mieć wpływ też inne czynniki, w szczególności rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności. Marek Wojda podkreśla, że jeśli auto ma być wykorzystywane nie tylko do celów działalności opodatkowanej, lecz również do działalności gospodarczej, która nie uprawnia do odliczenia, kwota VAT odliczanego od najmu może być dodatkowo ograniczona w wyniku stosowania tzw. współczynnika sprzedaży.