Dotyczy to również podmiotów gospodarczych, których zaległości względem Skarbu Państwa wynoszą powyżej 1 mln zł. Na 31 grudnia 2011 roku było 5113 takich podmiotów. Ogółem zaległości tych podmiotów wynosiły 15,26 mld zł, a wraz z odsetkami 27,86 mld zł.

Rok wcześniej, czyli na 30 grudnia 2010 roku, było to odpowiednio 4605 osób, które zalegały z wpłatami powyżej 1 mln zł w kwocie ogółem 13,7 mld zł, a wraz z odsetkami 25,3 mld zł.

Tendencja wzrostowa osób, które nie wpłacają należności budżetowych powyżej 1 mln zł utrzymuje się od kilku lat, choć dopiero od 2010 roku wzrasta też kwota ogółem niezapłaconych przez te podmioty kwot.