Ministerstwo Finansów dostosowało wzory deklaracji VAT od nabycia nowych środków transportu do wymogów dotyczących identyfikatorów podatkowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług zawiera nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11.
Druki te służące do rozliczenia odpowiednio: wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, np. samochodu, wypełniają też osoby fizyczne nieprowadzące działalności.
Deklaracje wymagały zmian, bo od tego roku dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących firm lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT identyfikatorem podatkowym jest PESEL, a nie NIP. Nowe formularze zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Ze starych można korzystać do końca 2012 r.
Etap legislacyjny
Projekt