Jak komentuje Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, chaos, który powstał wokół tego zagadnienia, wynikał ze zmiany podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych. Przez lata zwolnienie z VAT nie budziło wątpliwości dzięki uchwale 7 sędziów SN z 15 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 8/98).

– Podejście organów podatkowych zaczęło się zmieniać od 2008 r. – mówi Marta Szafarowska.

W sprawie VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu wypowiedziała się już Komisja Europejska

Efektem była uchwała 7 sędziów NSA z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10) nakazująca uwzględniać koszt ubezpieczenia w podstawie opodatkowania leasingu. W 2011 r. NSA miał wątpliwości w tym zakresie i skierował pytanie do TSUE.

– Jeśli trybunał uzna, że usługa ubezpieczenia powinna być zwolniona z VAT, to leasingobiorcy, którzy odliczyli podatek z korekt dotyczących składek ubezpieczeniowych, będą musieli liczyć się z zakwestionowaniem takiego działania przez organy podatkowe – mówi ekspert MDDP.

Kwestia ponownych korekt może być trudna ze względu na wyrok WSA w Warszawie z 9 sierpnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 3312/10). Zgodnie z nim podatnik nie może wystawić faktury korygującej po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

– Stanowisko to nie wydaje się zasadne ze względu na to, że przepisy podatkowe nie przewidują ograniczenia okresu, w którym może być wystawiona faktura korygująca – uważa Marta Szafarowska.

Co więcej, w przypadku leasingu finansowego, traktowanego jako dostawa towarów, potrzeba wystawiania faktury korygującej pojawia się często po upływie pięciu lat od zawarcia umowy leasingu (zależy to od okresu, na który umowa była zawarta).

Uznała, że usługa ubezpieczenia jako świadczenie odrębne powinno być zwolnione z VAT.

– Koncepcja taka jest akceptowana zarówno w wielu orzeczeniach sądów, jak i stanowiskach fiskusa – argumentuje Marta Szafarowska.

Brak jest więc racjonalnego i prawnego uzasadnienia dla przyjęcia, że istnieje ograniczenie czasowe na wystawienie faktury korygującej, czy to zwiększającej, czy zmniejszającej uprzednią cenę.