Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 2254/12). Okazuje, się, że organizatorzy zamkniętych imprez, podczas których istnieje możliwość wzięcia udziału w pokazowej grze w ruletkę, ale bez wygranych pieniężnych czy rzeczowych, łamią zakaz reklamy hazardu. Naruszenie zakazu zagrożone jest dotkliwymi sankcjami karnymi skarbowymi.

Ministerstwo wyjaśniło, że naruszeniem przepisów o zakazie reklamy i promocji hazardu określonego w art. 29 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) będzie w szczególności umieszczenie na stronach internetowych lub w innych publicznie dostępnych miejscach symboli przedstawiających przedmioty powszechnie kojarzone z poszczególnymi grami losowymi, np. pokerem lub grą w ruletkę. To samo dotyczy odwoływania się (bez względu na zamiar) przez nazwę usługi do skojarzeń odbiorców, jakie są związane z oznaczeniami usług w zakresie gier hazardowych oraz podmiotów je świadczących. MF nie planuje zmiany tych przepisów.

Resort poinformował też, że kontrolę przestrzegania przepisów o grach hazardowych sprawuje Służba Celna. W 2011 r. funkcjonariusze celni przeprowadzili 11 362 kontrole w obszarze gier hazardowych, stwierdzając 1750 różnych nieprawidłowości. Wynikiem kontroli było także wszczęcie 151 dochodzeń oraz nałożenie kar grzywny w drodze mandatu w 59 sprawach w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji gier.