Kontrola ta, która należy do Służby Celnej, będzie miała charakter doraźny, skoncentrowany głównie na dokumentacji prowadzonej przed podmioty podlegające nowemu podatkowi, tj. w szczególności ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi. Będzie mogła też polegać na bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza w czynnościach objętych kontrolą.

Projekt określa zasady prowadzenia ewidencji przez podmioty, które będą kupowały urobek rudy miedzi z zapłaconym podatkiem oraz produkowały koncentrat z własnego urobku rudy miedzi.

Ministerstwo opracowało też projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. nr 222, poz. 1757 z późn. zm.), który rozszerza tę procedurę na nowe podmioty. Zostaną nią objęte m.in. podmioty dokonujące wydobycia urobku rudy miedzi albo podmioty dokonujące wydobycia urobku rudy miedzi i produkujące koncentrat w dniu wejścia w życie ustawy o wydobyciu niektórych kopalin. Urzędowe sprawdzenie w tym przypadku zostanie przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy.

Etap legislacyjny

Projekty dwóch rozporządzeń ministra finansów