Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji i piątkowej konferencji uzgodnieniowej przyjęło część uwag do projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - poinformowała PAP Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy resortu finansów.

"Podczas spotkania przyjęto część uwag do projektu. Należy zaznaczyć, że na obecnym etapie prac legislacyjnych brak jest możliwości udzielenia szczegółowych informacji na temat ostatecznego kształtu projektowanych rozwiązań" - powiedziała PAP Brzoza.

Dodał, że w piątkowej konferencji uzgodnieniowej wzięli udział przedstawiciele MSZ, MF, NBP, KNF, BFG, BGK, UOKiK, kancelarii premiera, RCL, ZBP oraz Polskiej Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach konsultacji ocenił, że rozważenia wymaga zasadność wprowadzenia i wysokość tzw. "podatku bankowego". Zdaniem ekspertów KNF opłata wyliczana w oparciu o zaproponowaną w projekcie podstawę pozostaje w sprzeczności z nową strategią nadzorczą urzędu wobec banków.

Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie noweli opłata bankowa ma być rodzajem opłaty ostrożnościowej uiszczanej przez niektóre instytucje prowadzące działalność bankową. Trafiałaby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w BFG.

Podstawa, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa zostanie ustalona w odmienny sposób w bankach krajowych i w oddziałach banków zagranicznych.

W przypadku banku krajowego punktem wyjścia do obliczenia opłaty ostrożnościowej jest wielkość pasywów wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata pomniejszona o wysokość funduszy podstawowych banku oraz sumę środków gwarantowanych.

Opłata ostrożnościowa ma być uiszczana dwa razy w każdym roku - do 1 lipca oraz 31 grudnia.

Z deklaracji przedstawicieli MF wynika, że w tym roku opłata może nie zostać pobrana od objętych nią podmiotów.